Får man begravas var man vill?

Alla ska vi den vägen vandra, som det brukar sägas, vägen till den sista vilan. Kanske önskar du att den stunden inte kommer på länge än, kanske vet du med dig mer än andra att din tid är på nedräkning, eller kanske tänker du inte på detta alls. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i just nu så kan det vara bra att ägna en tanke åt detta då och då, eller åtminstone vid ett tillfälle, och även skriva ner dessa tankar. Om inte annat så gör det beslutsfattandet för de efterlevande så mycket enklare. Men då kan det även vara bra att kolla upp lite saker innan man bestämmer sig för hur man vill ha det. För vad finns det för regler kring begravningar egentligen? Får man begravas exakt var man vill? Om du vill att din aska ska spridas i havet – går det? Eller kan du begravas på ditt favoritställe ute vid sommarstugan? Eller får du inte ens välja vilken kyrkogård du vill ligga på?

Hur fungerar det med ceremonin?

Själva ceremonin, där man samlas och tar farväl, får ske precis var som helst – förutom på till exempel en allmän plats där den kan väcka anstöt mot andra. En ceremoni sker oftast tillsammans med en präst som håller en begravningsgudstjänst, vilket då vanligtvis brukar ske i kyrkan. Viktigt att veta är dock att den som inte är medlem i Svenska kyrkan inte heller har rätt till en begravning enligt kyrkans ordning med präst och begravningsgudstjänst i kyrkan. Däremot finns det en lag om gravsättning vilket gör att alla tillåts en sista vila i en gravplats på kyrkans område, men som sagt – ingen traditionsenlig begravning. Detta kan vara bra att ha i åtanke då det för många efterlevande kan kännas som en viktig del i sorgearbetet att få ha en kyrklig begravning enligt kyrkans mångåriga traditioner. Och begravningen är väl, om vi tänker efter, egentligen mest till för de efterlevande ändå. Naturligtvis går det att ha borgerliga begravningar med en borgerlig begravningsförrättare. Det är även möjligt att inte ha någon begravningsceremoni alls. Eller, om de anhöriga önskar, kan de hålla i ceremonin på begravningen helt själva utan begravningsförrättare. läs mer på din kommuns hemsida om vart du ska vända dig då.

Att välja plats

Alla har en garanterad plats för begravning i den kommun och församling som de tillhör. Vill du begravas i en annan kommun än din egen kan du (om du gör detta i förväg) ringa till den aktuella kommunen och höra efter vad som gäller. Om du bara lämnar en önskan efter dig, till dina efterlevande att ta hand om, så kan de ta hjälp av en begravningsbyrå om de inte orkar dra i alla trådar själva. läs mer på väljabegravningsbyrå.se om vart en kan höra av sig i ett sådant läge. Aska får spridas i öppna hav och i allmän skog och mark om du har ansökt om tillstånd från länsstyrelsen att göra detta. Däremot får du aldrig förvara aska hemma. Du får inte sprida aska på vilken allmän plats som helst, det måste alltid finnas ett tillstånd. Begravning måste ske på avsedd gravplats och kan inte göras var som helst.

Leave a Reply

bookshelf